КОЛИКО ГОД СЕ ОСЕЋАЛИ УСАМЉЕНО, ИМАЈТЕ НА УМУ ДА ПОМОЋИ ИМА!

БРОЈ ПОЗИВА ОД УВОЂЕЊА ЛИНИЈЕ ДО ДАНАС, ПО ГОДИНАМА

16.01.2019. до 31.12.2019. - 4335

01.01.2020. до 31.12.2020. - 4016

01.01.2021. до 31.12.2021. - 7342

01.01.2022. до 31.08.2022. - 3602