КОЛИКО ГОД СЕ ОСЕЋАЛИ УСАМЉЕНО, ИМАЈТЕ НА УМУ ДА ПОМОЋИ ИМА!

Национална СОС линија за превенцију самоубиства је пројекат Министарства здравља Републике Србије и Клинике за психијатријске болести “Др Лаза Лазаревић”. Свим заинтересованим грађанима (особама у кризи, њиховим породицама, пријатељима, колегама и околини) наш мултидисциплинарни тим едукованих професионалаца из домена менталног здравља доступан је свима којима је помоћ потребна 24 часа дневно. Активности које реализујемо односе се на:

  • интервенције у кризним ситуацијама
  • саветодавни рад и
  • пружање подршке и помоћи

logo ministarstvo i klinika